Gündelikçiye sigorta şart

Evde temizlik genç bakımı benzeri işlerde çalıştırılanlara sigorta bir Nisan itibarıyla zorunlu
Evde temizlik genç bakımı benzeri işlerde çalıştırılanlara sigorta bir Nisan itibarıyla zaruri Bunu yapmayana bir maaş brüt asgari fiyata isabet iştirak eden 1201 TL 50 kuruş hüküm kesilecek
Bir gün dahi olsa evinde çalıştırdığı yardımcısı amaçlı SGKya bildirimde bulunmayanlara tek maaş brüt asgari fiyata isabet iştirak eden bin 201 TL 50 kuruş hüküm kesilecek

Yemek ve temizlik inşa edilmesi genç hasta kişi ve ihtiyar bakımı benzeri evlerdeki destekçi işlerde çalıştırılanların sigorta bildirimlerinin inşa edilmesi bir Nisan itibariyle zaruri oluyor

Ev hizmetlerinde iş müddeti ay içerisinde 10 gün ve daha çok olanlar zaruri olarak yasa alanında sigortalı sayılacaklar ve haklarında sigortalılara ilişkili olarak tüm kararlar uygulanacak

10 günden az çalışanlar sigortalı sayılmayacak

Çalışma müddeti ay içerisinde 10 günden az olanlar amaçlı çalıştırıldıkları gün civarı ev sahibi aracılığıyla asgari ücret üzerinden yüzde 2 oranında iş ilçesi ve meslek rahatsızlığı sigortası primi ödenecek Bu da bu senenin önce 6 ayı amaçlı gündelik 80 kuruşa cevap geliyor olacak Bu biçimde işçi çalıştıranlar işveren sayılmayacak personel da sigortalı sayılmayacak

ESKORT — Bu biçimde çalışanlar isterlerse adlarına ödenen primin ilişkin meydana geldiği ayı izleyen ayın sonuna civarı asgari ücret üzerinden yüzde 325 oranındaki malullük yaşlılık ve vefat sigortası ve evrensel sıhhat sigortası primlerini kendileri ödeyebilecek Bu da bugünkü koşullarda ayda asgari 39048 liraya cevap geliyor olacak Bu kişilere emeklilik ve sıhhat dahil olmak üzere sigortalılara bilinen tüm kararlar uygulanacak

Hedef kayıt dışı istihdamı kayıt altına almak

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ahmet Ağar yaptığı bildiride tertip etmenin ev hizmetlerinde personel tahmini bir milyon kişiyi kayıt altına almayı amaçladığını söyledi

Ay içerisinde 10 günden az çalıştırılanların sigortalı sayılmamaları sebebiyle evrensel sıhhat sigortasından istifade etmeye aynı ritimde devam edebileceklerine ilişkili olarak belirsizliğin mevzubahis olduğuna dikkati çeken Ağar bu hususa açıklık getirilmesinin epeyce faydalı olacağını dile getirdi

Özellikle bakıcı çalıştıran yaşlılardan bildirimlerin ne türlü yapılacağıyla alakalı birden fazla sualle karşılaştıklarını ifade eden Ağar SGKnın konuyla alakalı kamuoyunu aydınlatması gerektiğini kaydetti